Friday, October 24, 2014

UAE : 5, 10, 100 & 200 Dirhams
Catatan : Wang ini adalah pemberian sahabat baik yang bekerja di UAE sebagai Jurutera , 
Haryaddy bin Hasan. Terima kasih banyak-banyak.

Saturday, March 15, 2014