Thursday, February 16, 2012

Friday, February 3, 2012

MALAYSIA : Sa-puloh Ringgit (BNM Siri Pertama 1967-1972)
Matawang : RM10.00 (Sa-puloh Ringgit)
Gabenor : Tun Ismail Mohamed Ali
Edaran : BNM Siri Pertama (1967-1972)
Cetakan : Thomas De La Rue
Watermark : Kepala Harimau